“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos minčių archyvas
2019-06-20
Birželio 20 d.

IŠSIVADUOTI NUO BAIMĖS

Išsivadavimo nuo baimės problema turi du aspektus. Pirma, turėsime siekti kiek įmanoma išsivaduoti nuo baimės. Tada mums reikės rasti ir drąsos, ir malonės, kad galėtume dalykiškai išnagrinėti likusias baimes.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 61

2019-06-19

Birželio 19 d.

AA DVASINIS ATSINAUJINIMAS

Dvasinis atsinaujinimas AA draugijoje paradoksalus: jėga, gimstanti iš visiško pralaimėjimo ir silpnumo, netektis senojo gyvenimo – tai sąlyga rasti naują gyvenimą.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 46 [AA SUBRĘSTA]
 
 
2019-06-18

Birželio 18 d.

LAISVĖS BENDRIJA
 
...jeigu tik žmonėms būtų suteikta laisvė ir jie nebūtų verčiami paklusti kitiems, tai savo laisva valia susivienytų bendram labui.
 
KAIP TAI MATO BILAS, p. 50.
2019-06-17
Birželio 17 d.
 
GILIAI SAVYJE...
 
Giliai savyje atradome šią didžią tiesą. Galiausiai tik čia Jį galime rasti.
...atidžiai pažvelgti į save... Su tokia nuostata negali nepasisekti. Vieną dieną tu įgysi sąmoningą tikėjimą.
 
Anoniminiai alkoholikai, p. 48, 49
 
2019-06-16

Birželio 16 d.

NETURĖTI IŠANKSTINIŲ NUOSTATŲ
 
Sužinojome, kad Dievas nekelia pernelyg sunkių sąlygų tiems, kurie Jo ieško. Mums dvasios karalystė yra plati, erdvi ir visa apimanti; ji nė vieno neišskiria, nėra užverta nė vienam, nuoširdžiai jo ieškančiam. Mūsų įsitikinimu, ji atvira visiems žmonėms.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 7

 
2019-06-15

Birželio 15 d.

TEBUS AA TAVO AUKŠTESNIOJI JĖGA
 
Tu... Aukštesniąja jėga gali laikyti AA. Juk tai ganėtinai didelė grupė žmonių, išsprendusių alkoholizmo problemą. ... Daugelis AA narių kaip tik taip peržengė slenkstį. ...jų tikėjimas tapo daug gilesnis. ...pasikeitė, jie patikėjo Aukštesniąja Jėga...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 27,28
 
2019-06-14
Birželio 14 d.

KAI SUNKIAI EINASI

Tai buvo būdas gyventi sunkią akimirką, - jis pasiteisino.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.14
2019-06-13

Birželio 13 d.

GYVENTI ATLYGINANT SKRIAUDAS
 
„Metai, išgyventi su alkoholiku, beveik kiekvieną moterį ar vaiką gali paversti neurotiku. Tam tikra prasme ligota tampa visa šeima.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 106
2019-06-12
Birželio 12 d.

IŠ TIKRŲJŲ BENDRADARBIAUTI

Bet daugelis labiausiai kentėjome dėl sugadintų santykių šeimoje, su draugais ir apskritai su aplinkiniais. Kaip tik su jais būdavome itin užsispyrę ir kvaili. Svarbiausia, ko nesiteikėme pripažinti, yra tai, jog mūsų santykiai su kitais žmonėmis nėra grįsti bendradarbiavimu.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 53
2019-06-11

Birželio 11 d.

PRIEVOLĖS ŠEIMAI
 
...dvasinis gyvenimas negali būti pilnatviškas, jei jis neatlieka prievolių savo šeimai.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 112
 
2019-06-10

Birželio 10 d.

NEIŠTVERI? BANDYK PAŽVELGTI IŠ VIRŠAUS
 
Nesėkmes išgyvendavome daug stipriau negu „normalūs“ žmonės.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 111
 
2019-06-08

Birželio 8 d.

ATSIVERTI PERMAINOMS
 
...savianalizė yra priemonė, kurią naudojame naujai savivokai, veiklai ir Dievo malonei priimti, kad susidorotume su savo tamsiais ir neigiamais bruožais. Tai žingsnis į tokį nuolankumą, kuris leidžia tikėtis Dievo pagalbos. ... suvokiame, kad po kruopelytę galime atsisakyti senojo gyvenimo, kuris mūsų netenkina, vardan naujo, bet kokiomis sąlygomis mus tenkinančio gyvenimo.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 10, 8
 
2019-06-07
Birželio 7 d.

VILTIS ILGAM

Gimstame turėdami daugybę natūralių troškimų, taigi nieko stebėtina, kad leidžiame kai kuriems iš jų per žengti savo ribas. Kai jie mus aklai traukia, stumia arba kai reikalaujame pasitenkinimo ar malonumų daugiau negu įmanoma, daugiau negu mums priklauso, tuomet prarandame darnos, kurią sukūrė Dievas žemėje, pusiausvyrą. Tai mūsų pagedimo, arba, jei norite, nuodėmių matas.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 65
2019-06-06

Birželio 6 d.
 
GALIME TIK STENGTIS
 
Ar gali Jis panaikinti juos visus, visiškai visus?
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
2019-06-05
Birželio 5 d.

GALUTINAI PASIRENGĘ?

"Tai žingsnis,kurį žengęs berniukas tampa vyru." ... Taigi skirtumas tarp "berniuko" ir "vyro" yra skirtumas tarp mūsų pačių sau iškelto tikslo ir idealaus, dieviškojo tikslo. ... Mes raginami būti visiškai pasirengę siekti tobulumo. ... Kai tik pasakome: "ne, niekada", mūsų sąmonė nebepriima Dievo malonės. ... Būtent Šeštojo žingsnio metu nuo ribotų tikslų pereiname prie Dievo valios vykdymo.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRDICIJŲ, P. 63, 68, 69
2019-06-04
Birželio 4 d.

IŠSIVADUOTI IŠ SENOJO SAVĘS

Atidžiai skaitydami pirmuosius penkis žingsnius klausiame savęs, ar nieko nepraleidome, - mes juk statome arką, pro kurią pagaliau išeisime laisvi žmonės. ...
Ar dabar esame pasirengę leisti Dievui pašalinti visus tuos dalykus, kuriuos pripažinome smerktinais?

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 66
2019-06-03

Birželio 3 d.

SKRYDIS IR MALDA
 
...žiūrime Šeštąjį žingsnį. Ne kartą pabrėžėme, kad būtina pasiryžti.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
 
 
2019-06-02
Birželio 2 d.
 
KELIAS AUKŠTYN
 
Štai žingsniai, kuriuos mes žengėme...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 52
 
2019-06-01
Birželio 1 d.
 
PASIKEITĘS POŽIŪRIS
 
Visiškai pasikeis mūsų nuostatos ir požiūris į gyvenimą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 73
 
 
2019-05-31
Gegužės 31 d.

PASIRUOŠĘS TARNAUTI KITIEMS

...mūsų draugiją sieja viena didinga misija - pastangos padėti tiems, kurie nemato išeities.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.147
2019-05-30
Gegužės 30 d.
 
MŪSŲ PAGRINDINIS TIKSLAS
 
Kuo geriau AA laikosi savo pagrindinio tikslo, tuo daugiau ji visur duoda naudos.
 
A. A. COMES OF AGE, psl. 109
2019-05-29

Gegužės 29 d.

TIKRASIS PAKANTUMAS

Vienintelė sąlyga tapti AA nariu - noras mesti gerti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 135
 
 
2019-05-28

Gegužės 28 d.

LYGIOS TEISĖS
 
Anksčiau ar vėliau daugelis AA grupių siekia nustatyti taisykles. ... Po kurio laiko baimė ir nepakantumas atslūgsta [ir mes susiprantame]. Nenorime niekam atimti galimybės pasveikti nuo alkoholizmo. Norime kaip galima daugiau priimti, ir niekada neatmesti.
 
 A. A. TRADITIONS: HOW IT DEVELOPED, psl. 10, 11, 12
 
2019-05-27

Gegužės 27 d.
 
JOKIOS VERKSMINGOS KALTĖS
 
Diena po dienos stengiamės po truputi artėti prie dieviško tobulumo. Tenegraužia mūsų verksminga kaltė...
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 15
 
2019-05-26

Gegužės 26 d.
 
NEIGIAMA PAVERČIU Į TEIGIAMA
 
Mūsų dvasinis ir jausminis brendimas Anoniminių alkoholikų draugijoje priklauso ne tiek nuo sėkmės, kiek nuo patirtų nesėkmių ir atkryčių. Jei turėsi tai omenyje, manau, kad tavo atkrytis, užuot nuspyręs tave nuo laiptų žemyn, galės pakelti aukštyn.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 184
2019-05-25

Gegužės 25 d.

DIDĖJANTIS DĖKINGUMAS
 
Dėkingumas turėtų didėti, o ne mažėti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 29
 
 
2019-05-24

Gegužės 24 d.

LAIMINGI, DŽIUGŪS IR LAISVI
 
Esame tikri - Dievas nori mus matyti laimingus, džiugius ir laisvus. Negalime sutikti su teiginiu, kad gyvenimas yra ašarų pakalnė. Daugeliui mūsų toks jis jau vienąsyk buvo. Tačiau visiškai aišku - mes patys buvome prisidarę sau bėdos. Dievas čia niekuo dėtas. Taigi venkime sąmoningai šauktis nelaimes. Jei užgriūva rūpesčiai, smagiai išnaudokime tai kaip progą parodyti visą Jo galią.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 115
 
 
2019-05-21

Gegužės 21d.

 

MALONIŲ SĄRAŠAS

 

„Vienas iš mano daromų pratimų yra bandymas įvertinti mano gautas malones..“

 

AS BILL SEES IT, psl. 37

 

2019-05-20

Gegužės 20 d.
 
VIENĄ DIENĄ
 
„Svarbiausia tai padaryti vieną dieną – šiandien.“
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 11
 
2019-05-19

Gegužės 19 d.
 
DAVIMAS BE PRIEVARTOS
 
„Ir jis gerai žino, kad jo paties gyvenimas pasidarė turtingesnis, lyg būtų išmokėti papildomi dividendai už tai, kad davė kitam nereikalaudamas grąžinti.“
 
AS BILL SEES IT, psl. 69
2019-05-18

Gegužės 18 d.
 
LAISVĖ BŪTI SAVIMI
 
„Jei mes šioje, mums gal liguistai sunkioje dvasinio vystymosi stadijoje būsime nuoseklūs, maloniai nustebsime vos pasiekę pusiaukelę. Nebesigailėsime praeities ir net nebenorėsime užtrenkti jai durų.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 72
2019-05-17

Gegužės 17 d.

MES ATLEIDŽIAME ...
 
Dažnai, dirbdami ties šiuo žingsniu su savo globėju ar dvasiniu patarėju, mes pirmą kartą pajusdavome, kad galime atleisti kitiems, kad ir kaip jie būtų mus įskaudinę. Mūsų moralinis savojo ‘aš’ įvertinimas įtikino mus, kad geriausia visiems visada atleisti, bet tai įvyks tik tuomet, kai labai rimtai imsimės dirbti su Penktuoju Žingsniu. Mes širdimi pajusime, kad mums bus atleista ir kad jau galime atleisti kitiems.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 58
 
 
2019-05-16
Gegužės 16 d.
 
ATLEIDŽIAME...
 
Dažnai dirbdami ties šiuo žingsniu su savo globėju ar dvasiniu patarėju mes pirmą kartą pajusdavome, jog galime atleisti kitiems, kad ir kaip jie būtų mus įskaudinę. Moralinis savojo "aš" vertinimas įtikino mus, kad geriausia visada visiems atleisti, bet tai įvyks tik tada, kai labai rimtai imsimės Penktojo žingsnio. Širdimi pajusime, kad mums bus atleista, ir kad jau galime atleisti kitiems.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 58
2019-05-15

Gegužės 15 d.

PAŽINSIME DIEVĄ – PAŽINSIME RAMYBĘ
 
Suprantama, apmaudo sklidinas gyvenimas atneša tik nepasitenkinimą ir nelaimes. ... Alkoholikui, kurio viltis yra saugoti ir brandinti dvasinę patirtį, apmaudas - labai rimta kliūtis.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 58
 
2019-05-14

Gegužės 14 d.
 
GERA BŪTI SAVIMI
 
Naujokai kartais bando nutylėti kuriuos nors savo gyvenimo faktus. ... jie rinkosi lengvesnius metodus. ... Tačiau jie taip ir neišmoko tikrojo nuolankumo...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 63
2019-05-13

Gegužės 13 d.

LENGVESNIS, PAPRASTESNIS KELIAS

 ...nežengę šio gyvybiškai svarbaus žingsnio, mes galime neįveikti gėrimo.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 63
 
2019-05-12
Gegužės 12 d.
 
PRAEITIS PRAĖJO
 
AA patirtis rodo, kad negalime gyventi vieni su savo slegiančiomis problemomis ir būdo trūkumais, kurie sukėlė arba pagilino šias problemas. Vykdydami Ketvirtojo žingsnio nurodymus... aiškiai atskleisdami praeitį tokią, kokios netgi nenorime prisiminti ... privalome išsivaduoti nuo tų praeities šmėklų. Turime su kuo nors apie tai išsikalbėti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 55
2019-05-11

Gegužės 11 d.

NAUJAS PRITAPIMO JAUSMAS
 
Kol visiškai nuoširdžiai neišsikalbėjome su kuo nors apie savo konfliktus ir neišklausėme kito tokios pat išpažinties, mes dar negalėjome pritapti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 57, 58
 
2019-05-10

Gegužės 10 d.

GALŲ GALE LAISVAS

Kita dovana, kurios galime tikėtis, kai išsakysime savo trūkumus kitam žmogui, - nuolankumas, žodis, kurį dažnai ne taip suprantame. ... nuolankumas reiškia supratimą, kas jie yra ir kokie jie yra, po to būtinai atsiranda nuoširdus noras tapti geresniems.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 58
2019-05-09

Gegužės 9 d.

ĮVEIKTI BAIMĘ

Jei iki šiol laikomės ko nors įsikibę ir nenorime prarasti, prašome Dievą padėti  mums ryžtis.

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 66
2019-05-08

Gegužės 8 d.

RAMYBĖS VIETA
 
„Visi Dvylika Žingsnių siūlo mums elgtis priešingai, negu norėtume. Jie sumažina mūsų ‘aš‘. Savojo ‘aš’ mažinimo požiūriu sunkiausias yra Penktasis Žingsnis. Bet siekiamai blaivybei ir sielos ramybei šis žingsnis yra svarbiausias.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 55
2019-05-07
Gegužės 7 d.
 
GERBTI KITUS 
Tokius gyvenimo epizodus pasakojame kam nors kitam – supratingam žmogui, kurio neliečia mūsų pasakojimas. Taisyklė tokia: mes turime būti reiklūs sau ir visada atidūs kitiems.

 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 65 


2019-05-06
Gegužės 6 d.

"JEI NIEKO NENUSLĖPSI"

Geriausias teisingo pasirinkimo įrodymas yra jūsų pasirengimas išsakyti ir pasitikėjimas žmogumi, kuriam ketinate iškloti moralinį savo praeities vertinimą...
Jei jūs tikrai nieko nenuslėpsite, palengvėjimo jausmas augs kas minutę. Per metus susikaupusios bjaurios emocijos pliūptelės per jas laikiusią kliūtį ir stebuklingai išnyks, kai tik papasakosite apie jas kitam žmogui. Kai skausmas nurims, ateis išgijimo ramybė.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 61, 62
2019-05-05

Gegužės 5 d.

MIŠKAS IR MEDŽIAI
 
...patys vieni vertindami, ką patyrėme, galime nevalingai iškreipti savo svarstymus. Kalbėdamiesi su kitu žmogumi, išgirsime jo nuomonę ir gausime patarimų...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 60
 
2019-05-04

Gegužės 4 d.

IKI GALO SĄŽININGAS
 
Jei tikimės ilgai ir laimingai gyventi šiame pasaulyje, turime su kuo nors būti iki galo atviri.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 64
 
2019-05-03
Gegužės 3 d.

IŠVALYTI NAMUS

Kažkodėl mažiau jaudinamės būdami vieni su Dievu, negu su kitu žmogumi. Kol neprisiruošime ir balsu neišsakysime to, ką ilgai slėpėme, noras "išsivalyti" liks tik noru.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 60
2019-05-02
Gegužės 2 d.
  
APŠVIESTI TAMSIĄ PRAEITĮ

 „Turime suprasti, kad mūsų tamsi praeitis Dievo rankose tampa didžiausiu turtu – gyvenimo ir laimės raktu. Taip jūs galite kitus išgelbėti nuo mirties ir vargo.“
 
 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 109
 
2019-05-02
Gegužės 1 d.

GYDYTI ŠIRDĮ IR PROTĄ

Prisipažinome Dievui, sau ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 55
2019-04-30
Balandžio 30 d.

DIDYSIS PARADOKSAS

Kančių ir sveikimo patirtį alkoholikai lengvai perduoda vienas kitam. Tai - Dievo dovana. Perteikti šią patirtį yra vienintelis tikslas, kurį sau kelia viso pasaulio AA grupės.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 147
2019-04-29
Balandžio 29 d.

GRUPĖS AUTONOMIJA

Kai kas gali pagalvoti, kad mes sukūrėme kraštutinius grupės autonomijos principus. Pavyzdžiui, savo originalioje “ilgojoje formuluotėje” Ketvirtoji tradicija skelbia: “Bet kurie du ar trys asmenys, susirinkę blaivybės dėlei, gali vadintis alkoholikų grupe, su sąlyga, kad nepriklauso jokiai kitai organizacijai”…. Tačiau šis ultraliberalumas nėra toks rizikingas kaip atrodo.

A.A. COMES OF AGE, psl. 10-105
2019-04-28

Balandžio 28 d.

DU ĮSTABŪS MATAI
 
Visa Anoniminių alkoholikų draugijos padaryta pažanga gali būti apibūdinta viso labo dviem žodžiais: nuolankumas ir atsakingumas. Visas mūsų dvasinis vystymasis gali būti tiksliai išmatuotas pagal laikymosi šių dviejų nuostabių matų laipsnį.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 271
 
 
2019-04-27

Balandžio 27 d.

DŽIUGŪS ATRADIMAI
 
Suvokiame, kad žinome nedaug. Tau ir mums Dievas nuolat atskleis daugiau. Rytais medituodamas paklausk Jo, kaip tą dieną gali būti naudingas dar sergančiam žmogui. Atsakymo sulauksi, jei tik tavo paties kieme bus tvarka. Akivaizdu, tu negali perteikti to, ko pats neturi. Pasistenk, kad tavo santykis su Dievu būtų teisingas. Tuomet tu ir nesuskaičiuojama daugybė kitų sulauks nepeprastų įvykių. Mums tai - didi tiesa.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 141
 
2019-04-26

Balandžio 26 d.

LAIMĖ NĖRA TIKSLAS
 
Nemanau, kad mums labiausiai turi rūpėti laimė arba nelaimė. Verčiau turi rūpėti, kaip spręsti mums kylančius klausimus. Kaip geriausiai iš jų mokytis? Kaip kitiems perduoti, tai ką išmokome, jeigu jie pasiruošę priimti mūsų žinias?
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 306

 

2019-04-25

Balandžio 25 d.

PEREINU Į KITĄ LYGMENĮ

Vėlyvosiomis gėrimo stadijomis mūsų noras priešintis yra pranykęs. Tačiau kai prisipažįstame visiškai pralaimėję, kai tampame visiškai pasirengę išbandyti anoniminių alkoholikų gyvenimo būdą, įkyrus potraukis gerti mus apleidžia ir įžengiame į kitą plotmę - į Dievo, kaip mes jį suprantame, suteiktą laisvę.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 283

2019-04-24

Balandžio 24 d.

MOKYTIS MYLĖTI SAVE
 
Gerdami mes jautėmės vieniši, nors ir būdavome tarp mylinčių žmonių. ... Tačiau vis dar tikėjomės atgauti emocinę pusiausvyrą, versdami klausyti mūsų arba patys jiems paklusdami. ... Jei likimas ne visiškai nuo mūsų nusisukdavo, vis tiek jautėmės vieniši, beviltiškai griebdavomės už šiaudo, iš paskutiniųjų stengdavomės kitiems vadovauti arba nuo jų priklausyti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 252
 
2019-04-23

Balandžio 23 d.

AA NĖRA VAISTAS NUO VISŲ LIGŲ
 
Skelbti, kad Anoniminių alkoholikų draugija yra visa galintys vaistai nuo visų ligų, netgi nuo alkoholizmo, būtų neteisingas didžiavimasis.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 285
 
 
2019-04-21

Balandžio 22 d.

NAUJA DIRVA - NAUJOS ŠAKNYS

Kadangi tikrai žinau, drįstu tvirtinti, jog suvokimo akimirkos gali virsti dvasinės ramybės sklidinu gyvenimu. Tikrovės šaknys, nustelbdamos neurotinį brūzgyną, tvirtai laikysis, nepaisydamos šėlstančių jėgų, kurios mus sunaikintų arba kurias patys panaudotumėm susinaikinimui.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 173
 
 
2019-04-20

BALANDŽIO 20 d.
 
SAVIKONTROLĖ

“...prašome Dievą vadovauti mūsų mintims, apsaugoti mus nuo savanaudiškumo ir nesąžiningų veiksmų bei gailesčio sau.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI psl. 75
2019-04-19
BALANDŽIO 19 d.
 
MŪSŲ VISŲ TRŪKUMAI

Mes, sveikstantys alkoholikai, esame broliai ne tiek savo dorybėmis, kiek trūkumais ir bendromis pastangomis juos įveikti.
  
KAIP TAI MATO BILAS, P. 167
2019-04-18

Balandžio 18 d.

SĄŽININGAS SU SAVIMI
 
Kitų apgaudinėjimas beveik visuomet kyla iš savęs pačių apgaudinėjimo. Kai mes atviri ir sąžiningi su kitu žmogumi, tada sąžiningi su savimi ir Dievu.

 

KAIP TAI MATO BILAS, psl. 17
 
2019-04-17

Balandžio 17 d.

MEILĖ IR BAIMĖ - PRIEŠINGYBĖS
 
Iš šių silpnybių gimsta baimė, o ji savaime yra dvasios liga.
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 49

 

 
 
2019-04-16

Balandžio 16 d.

PYKTIS - ABEJOTINA PRABANGA

Jei norėjome gyventi, turėjome išsivaduoti nuo pykčio. Nepasitenkinimas, įaudrinto proto plyksniai - ne mums. Šiuo abejotinu malonumu gali mėgautis normalus žmogus, tačiau alkoholikui šie jausmai yra nuodai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 55

2019-04-15

Balandžio 15 d.

APMAUDO NAŠTA

...apmaudas - labai rimta kliūtis. Supratome, kad jis pražūtingas, nes puoselėdami tokio pobūdžio jausmus mes užstojame sau kelią į dvasios šviesą.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 5

2019-04-14
Balandžio 14 d.

PRIEŠAS NUMERIS PIRMAS

Kaip niekas kita mums kenkia pyktis dėl nuoskaudų. Jis sužlugdė ypač daug alkoholikų. Iš jo kyla įvairaus pobūdžio dvasiniai negalavimai. Sirgo ne vien protas ir kūnas - mes buvome dvasios ligoniai.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 56
2019-04-13

Balandžio 13 d.

NETIKRAS SAVIGAILOS MALONUMAS

Savigaila - tai vienas iš nelaimingiausių mums žinomų trūkumų. Ji žmogų graužia iš vidaus ir trukdo dvasiškai bręsti. Savęs gailėdamiesi, galime prarasti visus tikrus ryšius su kitais žmonėmis, nes juos atstumia mūsų nenuosaikus dėmesio ir užuojautos reikalavimas.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 238

2019-04-12

Balandžio 12 d.
 
IŠTRŪKTI IŠ PAMIŠIMO
 
Dėl alkoholio mes tampame keistai pamišę...

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 34

 

2019-04-11
Balandžio 11 d.
 
ŽODIS, KURĮ REIKIA PAŠALINTI: KALTAS
 
Reikia daug laiko, kad suprastum, jog tapai savo emocinio nestabilumo auka. Mes tuoj pastebėdavome, kai šitaip atsitikdavo kitiems, bet labai ilgai užtrukdavo, kol suvokdavome, jog tai yra ištikę mus pačius. Pirmiausia reikėjo pripažinti, kad turime trūkumų, nors ši tiesa buvo skausminga ir žeminanti. Kalbėdami ar mąstydami apie kitus žmones, turėjome išmesti žodį "kaltas".

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 47-48

2019-04-10

Balandžio 10 d.

AUGIMAS
 
Juk visokio augimo esmė yra visų pirma pasiryžimas keistis į gera, paskui - nuolatinis pasiryžimas prisiimti atsiradusią atskomybę, kad ir kokia ji būtų.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 115 
 
2019-04-09

Balandžio 9 d.

LAISVĖ NUO „KARALIAUS ALKOHOLIO“
 
... nemanykime niekada, net akimirką, kad nesame verčiami. ... Mūsų ankstesnysis vergvaldys, Karalius Alkoholis, visados tyko, pasiruošęs mus pagriebti.
 
KAIP TAI MATO BILAS, psl. 134
 
 
2019-04-08

Balandžio 8 d.

ŽVILGSNIS Į SAVO VIDŲ

Turime tiksliai nustatyti, kur, kada ir kaip mūsų natūralūs poreikiai iškrypo. Mes norime atvirai prisipažinti, kokias nelaimes tai atnešė mums ir kitiems. Pastebėję savo emocinius nukrypimus, galime pradėti juos taisyti.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 43

2019-04-06

Balandžio 7 d.

PLATI DĖKINGUMO ARKA

Ir, kalbėdamas dr. Bobo ir savo vardu, aš su dėkingumu skelbiu, kad jei nebūtų mūsų žmonų, Anės ir Luizos, nė vienas mes nebūtume išgyvenę iki AA pradžios.

THE A.A. WAY OF LIFE, P. 67
[AA GYVENIMO BŪDAS]

2019-04-06

Balandžio 6 d.

VISO GYVENIMO PROCESAS

Mes patyrėme sunkumų bendraudami, negalėjome suvaldyti savo jausmų, mus persekiojo kančia ir depresija, nesugebėjome užsidirbti, buvome pilni baimės, nelaimingi, nereikalingi - tikrai neatrodė, kad galėtume pasirūpinti kitais.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 46
 
 
2019-04-05
Balandžio 5 d.
 
TIKROJI BROLYSTĖ
 
„Mes nė karto nebandėme tapti lygiateisiai šeimos nariai, tikri draugai savo bičiuliams, geri darbuotojai ir naudingi visuomenės nariai. Mes stengėmės arba įsigauti pačion viršūnėn, arba pasisislėpti giliausiame dugne. Toks egoistinis elgesys trukdė mūsų santykiams su žmonėmis, neleido jų grįsti bendradarbiavimu. Nelabai supratome, kas yra tikra bičiulystė.“
  
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 53
 
2019-04-04

Balandžio 4 d.

NORAS NEĮMANOMO
 
Būtent šis labai gilus menkavertiškumo jausmas didėja dėl jo vaikiško jautrumo, ši būsena sukelia jam nepasotinamą, nenormalų troškimą įsitvirtinti ir įtikti kitiems. Vis dar vaikas, jis trokšta, kad jam nukeltų mėnulį. O mėnulis, panašu, nenori pas jį nusileisti!
 
THE LANGUAGE OF THE HEART, p. 102
2019-04-03

Balandžio 3 d.

PRIMTI, KAD MES - TIK ŽMONĖS

Išmetę iš galvos kitų padarytas skriaudas, mes ryžtingai atsigręžėme į savo klaidas.
Mes sąžiningai pripažinome kitiems padarytas skriaudas ir buvome pasiryžę imtis jas atitaisyti.

KAIP TAI MATO BILAS, psl. 222

2019-04-02
Balandžio 2 d.
 
UGDOME CHARAKTERĮ
 
Reikalavimas pernelyg daug dėmesio, globos ir meilės gali sukelti norą valdyti arba atstūmimo reakciją...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 44 
2019-04-01
Balandžio 1 d.
 
ŽVILGSNIS Į SAVE
 
Nuodugniai ir be baimės atlikome sąžinės sąskaitą.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.42
2019-03-30
Kovo 31 d.

NĖ VIENAS NEATSISAKĖ MAN DUOTI MEILĖS

Tai atsitiko antraisiais AA gyvavimo metais. ... Į vienos grupės duris pasibeldė žmogus... Pasirodė, kad jis beveik beviltiškas ligonis, tačiau, nepaisant visko, norėtų pasveikti. "Bet, - sakė jis, - ... Aš esu labai blogo įpročio auka, labai niekingo, tad gal nenorėsite, kad būčiau su jumis."
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 138
2019-03-30
Kovo 30
 
MŪSŲ GRUPĖS SĄŽINĖ

...kartais gerai yra priešinga tam, kas geriausia.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 101 [AA SUBRĘSTA]
2019-03-29
Kovo 29 d.
 
TARNAUTOJAI
 
Jie aptarnauja grupę. Kartais jiems tenka nedėkinga privilegija - atlikti juodus parengiamuosius darbus.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 130
2019-03-28

Kovo 28 d.

LYGYBĖ

Mūsų draugija turėtų priimti visus, kurie kenčia nuo alkoholizmo, mes negalime atstumti nė vieno, kuris nori sveikti. Narystė AA niekada neturėtų priklausyti nuo turto ir pažiūrų. Bet kurie du ar trys alkoholikai, susirinkę draugėn siekti blaivumo, gali vadintis AA grupe, su sąlyga, kad jie kaip grupė neturi kitų tikslų.

AA GRUPĖ, p. 40

2019-03-27

Kovo 27

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ LAISVĖS

Tikime, kad jau žinome, kokios iš tikrųjų yra AA laisvės, taip pat - kad nė viena ateities anoniminių alkoholikų karta nematys reikalo tas laisves apriboti. Mūsų laisvės AA draugijoje ruošia dirvą, kurioje gali augti tikra meilė.

LANGUAGE OF HEART, P. 303
[ŠIRDIES KALBA]

2019-03-26

Kovo 26 d.

NESIBAIGIANTYS MOKSLAI
 
Atsiduok Dievui tokiam, kokį Jį supranti. Pripažink savo kaltes Jam ir savo draugams. Pašalink praeities griuvėsius. Dosniai dalykis tuo, ką suradai, ir prisidėk prie mūsų - gyvensime kartu dvasios bičiulystėje. Eidamas laimingo likimo keliu, tu tikrai sutiksi kuriuos nors iš mūsų.
Telaimina ir tegloboja tave Dievas - dabar ir visados.
 
 ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.141
2019-03-24

Kovo 25 d.

SKLIDINA DĖKINGUMO ŠIRDIS
 
Stengiuosi tvirtai laikytis tiesos, jog sklidina dėkingumo širdis negali būti pasipūtusi. Tokia širdis plakdama spinduliuoja artimo meilę – nuostabiausią mums žinomą jausmą.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 37
 
 
2019-03-24

Kovo 24 d.

AKTYVUS, NE PASYVUS
 
Iš žmogaus tikimasi, kad jis galvotų ir veiktų. Jis ne tam sukurtas pagal Dievo paveikslą, kad būtų automatas.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 55
2019-03-23

Kovo 23 d.

DAUGIAU JOKIŲ IŠLYGŲ...
 
Mes priėjome prie daug kartų patvirtintos tiesos: sykį tapęs alkoholiku, visuomet liksi alkoholikas. ... Jei ketiname liautis gėrę, neturi likti jokių išlygų ar slaptų minčių, kad vieną dieną įgysime imunitetą alkoholiui. ... Visai nebūtina gerti ilgą laiką ar gerti tiek, kiek gėrė kai kurie iš mūsų, kad tai mirtinai pakenktų. Šitai ypač tinka moterims. Potencialios alkoholikės dažnai jomis tampa ir pasiekia negrįžtamą ribą per kelerius metus.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 29-30
2019-03-22

Kovo 22 d.

NEBEKOVOJU
 
Mes su niekuo nebekovojame, net su alkoholiu.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74
 

 

2019-03-21
Kovo 21
 
MATERIALIOS VERTYBĖS IR GERA DVASINĖ SAVIJAUTA
 
Nustosime bijoti ... ekonominio nesaugumo.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 73
 
 
2019-03-20

Kovo 20 d.

MEILĖ IR PAKANTUMAS
 
Mūsų elgesio norma yra meilė ir pakantumas kitiems.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 24
2019-03-19

Kovo 19 d.

MALDA PADEDA
 
Ne veltui sakoma: "Iš maldos paprastai šaiposi tie, kurie niekada nebandė melstis.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 94.
2019-03-18

Kovo 18 d.

TIKROJI NEPRIKLAUSOMYBĖ
 
... kuo labiau esame pasiryžę pavesti save Aukštesniajai Jėgai, tuo labiau tampame nepriklausomi.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 36
 
 
2019-03-17
Kovo 17 d.
 
NEŽINOMI KELIAI
 
...visos nelaimės ir kančios, kai Dievo ranka atrodo per sunki ar net neteisinga, mus pamoko, suteikia vyriškumo, ir neišvengiamai įtikina, kad „nežinomi Viešpaties keliai ir Jo stebuklai".
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 101
2019-03-16

Kovo 16 d.

KAIP MES JĮ SUPRANTAME
 
Draugas pakišo mintį, kuri tuomet atrodė labai neįprasta.
... „Kodėl tau nepasirinkus savos Dievo sampratos?“
Šis teiginys išmušė mane iš vėžių. Jis sutirpdė ledinį proto kalną, kurio šešėlyje gyvenau ir krūpčiojau daugelį metų. Pagaliau mane nušvietė saulė.
Man tereikėjo norėti tikėti Jėga, galingesne už mane patį. Pradžiai iš manęs nebuvo nieko daugiau reikalaujama.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 11
 
 
2019-03-15

Kovo 15 d.

DIEVO IDĖJA
 
Matydami, kaip kiti sprendžia savo problemas tiesiog pasikliaudami visatos dvasia, turėjome nustoti abejoję Dievo galybe. Mūsų mintys buvo bevaisės. Bet Dievas gali viską.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 46
 
 
2019-03-14
Kovo 14 d.
 
KERTINIS AKMUO
 
Jis - mūsų Tėvas, mes esame Jo vaikai. Geriausios mintys būna labai paprastos. Ir ši idėja buvo kertinis akmuo naujos triumfo arkos, pro kurią žengėme į laisvę.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 55
 
 
2019-03-13
Kovo 13 d.
 
DVASIOS PASAULIS

Mes įžengėme į dvasios pasaulį. Mūsų tolesnė užduotis – brandinti nuovokumą ir veiklumą. Tai ne vienos dienos darbas. Jis turėtų tęstis visą likusį gyvenimą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 73
 
2019-03-12

Kovo 12 d.

DIENOS PLANAS

Atsikėlę pamąstykime apie artimiausias dvidešimt keturias valandas, peržvelkime dienos planus. Ją pradėdami prašykime Dievo vadovauti mūsų mintims. Melskime padėti išmesti iš galvos motyvus, grįstus nesąžiningumu, savanaudiškumu ir savigaila.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 75
2019-03-11
Kovo 11 d.
 
TEISINGA KRYPTIS

Tik vykdydami Dievo valią, mes teisingai naudojamės savo valia. Daugeliui tai buvo nuostabus atradimas! Visos mūsų nelaimės kilo iš to, kad mes klaidingai naudojomės savo valios jėgas. Mes stengėmės pulti spręsti problemas, remdamiesi savo valia, užuot prisiderinę prie Aukščiausiojo ketinimų mūsų atžvilgiu. Dvylikos AA žingsnių tikslas yra siekti, kad prisiderintume vis labiau; čia Trečiasis žingsnis praveria duris.
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 40-41
2019-03-09
Kovo 10 d.

ŠIANDIEN GALIU PASIRINKTI

...galop suvokėme, kad praeityje elgėmės savanaudiškai ir dėl to galėjome būti įskaudinti.

 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 54
2019-03-08
Kovo 8 d.
 
PATIKĖTI
 
Kiekvienas atėjęs į draugiją ir joje pasilikęs asmuo - pats to nesuprasdamas - jau pradėjo žengti Trečiąjį žingsnį. Argi nepatikėjot visų problemų sprendimo Anoniminių alkoholikų bendrijai, pasikliaudami jos globa, apsauga ir vadovavimu? ... Kiekvienas, savo noru atėjusysis į draugiją, įsitikina, jog AA - vienintelis saugus uostas tokiam skęstančiam laivui, kaip jis. Tai ir yra savo valios ir gyvenimo patikėjimas atrastajai Apvaizdai, ar ne?
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 35
2019-03-07
Kovo 7 d.

BŪDAS GYVENTI

Sklidini nevilties - o ji prilygo skęstančio žmogaus nevilčiai, - mes taip pat ieškojome išsigelbėjimo. Tai, ką pradžioje manėme esant plonu šiaudu, pasirodė mylinti ir galinga Dievo ranka. Mums buvo duotas naujas gyvenimas arba, kitais žodžiais tariant, būdas gyventi. Ir jis pasiteisino.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.25

 

2019-03-06
Kovo 6 d.
 
TIKĖJIMO SĄVOKA
 
Neleisk išankstinėms nuostatoms, kurių galbūt turi dėl dvasinių sąvokų, atgrasyti tave nuo sąžiningo klausimo sau, ką jos tau reiškia.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.41

2019-03-05

Kovo 5 d.

VISO GYVENIMO DARBAS
 
„Bet nejaugi žmogui, kuris pakliuvo į tokią padėtį, sakoma ‘nusiramink’? Štai ką aš norėčiau sužinoti.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 26
2019-03-03
Kovo 4 d.
 
NURAVĖTI DARŽĄ

 Juk visokio augimo esmė yra visų pirma pasiryžimas keistis į gera, paskui - nuolatinis pasiryžimas prisiimti atsiradusią atsakomybę, kad ir kokia ji būtų.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 115

 

2019-03-03

Kovo 3 d.

ĮVEIKTI SAVIVALĘ
 
Taigi manome, kad mūsų nelaimės kyla iš mūsų pačių. Alkoholikas yra ryškiausias savivalės pavyzdys, nors pats dažniausiai galvoja kitaip. Be viso kito, mes, alkoholikai, privalome atsikratyti savanaudiškumo. Privalome, nes jis mus pražudys.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 54-55
2019-03-02
Kovo 2 d.
 
VILTIS

Nenusimink.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 52
2019-03-01

Kovo 1 d.

TAI VEIKIA
 
Tai veikia. Tai tikrai veikia.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 77
 
 
2019-02-28

Vasario 28 d.

KAIP? BE PREZIDENTO?
 
 Kai mes sakome, kad draugija neturi nei prezidento, kuris turi įgaliojimus ją valdyti, nei iždininko, kuris reikalautų mokesčio,...mūsų draugai nustebę sušunka: „...Taip negali būti!

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 128
2019-02-27
Vasario 27 d.
 
NEPRILYGSTAMA TVIRTYBĖ
 
Iš kur AA gauna instrukcijas?... Paskui šie praktiški žmonės perskaito Antrąją tradiciją ir sužino, kad vienintelis AA autoritetas - mylintis Dievas, kokį grupės nariai įsivaizduoja.
... įžvelgia grupės nutarimų išmintį, jų nepiktina apribota valdžia, jų sprendimai grįsti patirtimi, jie teisingi, sugeba ramiai pasitraukti ir stebėti, kuria kryptimi pasisuks įvykiai.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 128, 131
 
2019-02-26

Vasario 26 d.

NEĮPRASTA SĖKMĖS ISTORIJA
 
AA nėra pasakojimas su laiminga pabaiga įprastine šio žodžio prasme. Tai pasakojimas apie kančią, per malonę pakitusią į dvasinį brendimą.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 35
 
2019-02-24

VASARIO 25 D.

IŠBANDYMAS NESĖKME

Dievo ūkvedyboje nieko nėra praleista. Per nesėkmę gauname nuolankumo pamoką, kurios, matyt, mums reikia, nors ji ir skausminga.

KAIP TAI MATO BILAS, P.31

 

2019-02-24

Vasario 24 d.

DĖKINGA ŠIRDIS
 
Stengiuosi tvirtai laikytis tiesos, jog sklidina dėkingumo širdis negali būti pasipūtusi. Tokia širdis plakdama būtinai spinduliuoja artimo meilę - nuostabiausią mums žinomą jausmą.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 37
2019-02-23

Vasario 23 d.

SLAPTINGI PARADOKSAI
 
Toks yra AA atsinaujinimo paradoksas: stiprybė, atsirandanti iš mūsų visiško pralaimėjimo ir silpnumo, ir senojo gyvenimo praradimas kaip sąlyga atrasti naują.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 46
2019-02-21
Vasario 22 d.
 
VADOVAVIMAS
 
Tai reiškia tikėjimą visa galinčiu, teisingu ir mylinčiu Sutvėrėju. Dievas man skyrė tikslą, prasmę, lemtį augti, nors... svyruojant, tapti vis panašesniu į Jį.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 51
 
 
2019-02-20

Vasario 21 d.

ESU VISUMOS DALIS  
 
Staiga tapau... visatos dalimi, kad ir mažyte.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 225
 
 
2019-02-19

Vasario 20 d.

JUOKO DOVANA
 
Čia jį globojantis AA narys paprastai pradeda juoktis.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 26
 
 
2019-02-19
Vasario 19 d.
 
NESU KITOKS
 
Pradžioje turėjo praeiti ištisi ketveri metai, kol Anoniminių alkoholikų draugija galėjo "dovanoti“ nuolatinę blaivybę nors vienai moteriai alkoholikei. Kaip "dugno aukštuomenė“, moterys sakėsi esančios kitokios... Valkata sakė, kad jis yra kitoks. Tą patį, tik dar garsiau, tvirtino "grietinėlė“ - tą patį sakė menininkai, įvairių sričių profesionalai, turtuoliai, vargšai, tikintieji, agnostikai, indėnai ir eskimai, buvę kariškiai ir kaliniai. Dabar visi jie blaiviai kalba apie tai, kokie panašūs mes, alkoholikai, esame, kai prisipažįstame, kad kritinis taškas galų gale pasiektas.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 24
2019-02-18

Vasario 18 d.

KIEKVIENAS TURI SAVO KELIĄ
 
...mums teliko paimti ir pasinaudoti visai čia pat esančiomis paprastomis dvasinėmis priemonėmis.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 23
 
 
2019-02-17

Vasario 17 d.

MEILĖ JŲ AKYSE
 
Kai kurie iš mūsų nenori tikėti Dievą, kiti neįstengia, kai kurie tiki, jog Dievas yra, bet visiškai netiki, kad Jis padarys stebuklą ir juos išgydys.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 25
 
 
2019-02-16

Vasario 16 d.

ĮSIPAREIGOJIMAI

Problemų suvokimas yra tikrasis mūsų principų ir pažiūrų šaltinis, kaip teisingas elgesys – laimingo gyvenimo šaltinis.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 122
2019-02-15

Vasario 15 d.

IMUOSI DARBO

Pernelyg dideli pažadai? Manome, kad ne. Jie mums pildosi - kartais greitai, kartais pamažu. Jei stengiamės juos įgyvendinti, jie visuomet tampa tikrove.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 73
 
 
2019-02-13

Vasario 14 d.

LŪKESČIAI AR REIKALAVIMAI
 
Įkalk į kiekvieno žmogaus sąmonę mintį, kad jis gali pasveikti nepriklausomai nuo kitų. Vienintelė sąlyga tėra pasitikėti Dievu ir apvalyti savo vidų.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 86
 
 
2019-02-12

Vasario 13 d.

NEGALIME IŠMĄSTYTI BLAIVUMO
 
..intelektualiai nepriklausomi vyrai ir moterys. Šiems daugelis AA narių gali pasakyti:  „Taip, mes kaip ir jūs buvome per daug nuovokūs, kad tai išeitų mums į naudą... Patys sau manėme, kad galėtume iškilti virš kitų vien savo proto gebėjimais.“
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 60
2019-02-11

Vasario 12 d.

MŪSŲ NELAIMIŲ ŠAKNYS
 
Savanaudiškumas ir egocentrizmas - štai kur, mūsų manymu, yra visų mūsų nelaimių šaknys!
 
ANONIMINIAI ALHOKOLIKAI, psl. 54
 
 
2019-02-11
Vasario 11 d.
 
PASITIKĖJIMO SAVIMI RIBOS
 
Paklausėme savęs, kodėl mes bijome. Gal dėl to, kad pasitikėjimas savimi mums nepadeda?
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 59
2019-02-10

Vasario 10 d.

NE AŠ VALDAU
 
Mus, alkoholikus, palaužė mūsų pačių sukelta krizė, todėl mes negalėjome išsisukti nuo pasirinkimo ar atidėti jį vėlesniam laikui. Privalėjome pažvelgti tiesai į akis: arba Dievas yra viskas, arba Jis yra niekas. Arba Dievas yra, arba Jo nėra. Ką galėjome pasirinkti?

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 46-47

2019-02-09

Vasario 9 d.

DVASINGUMAS
 
Itin dažnai sėdėdami AA susirinkimuose girdime, kaip kas nors pareiškia: "Bet aš dar neįgijau dvasingumo". Prieš tai jis papasakojo apie jam įvykusį pasikeitimo stebuklą - ne tik išsilaisvinimą nuo alkoholio, bet ir visiškai pasikeitusį jo gyvenimą ir požiūrį į gyvenimą. Kone visiems aplinkiniams akivaizdu, kad jis jau gavo svarbiausią dovaną, "išskyrus tai, kad pats dar to nesuvokia." O mes gerai žinome - šis abejojantis žmogus po pusmečio ar metų pasakys, kad įgijo tikėjimą Dievu.
 
LANGUAGE OF THE HEART, psl. 275   
 
 
2019-02-08

Vasario 8 d.

ĮTIKINTI MISTERĮ HAIDĄ
 
Ir tada, kai jau prasiskiname kelią, ramybė ir džiaugsmas mus vis dar aplenkia. Tai yra patyrę daugelis AA senbuvių. Tai tikrų tikriausia velnioniška padėtis. Kaip mūsų pasmonę, iš kurios kyla tiek daug baimės, neįveikiamų potraukių ir netikrų ambicijų, priderinti prie to, kuo iš tikrųjų tikime, žinome ir norime! Svarbiausia užduotis yra įtikinti mūsų surambėjusį, įniršusį slapuką "misterį Haidą".
 
THE BEST OF BILL, psl. 42-43
[GERIAUSIOS BILO MINTYS]
2019-02-06

Vasario 7 d.

KELIAS Į TIKĖJIMĄ
 
Tikras nuolankumas, atsikračius išankstinių nuostatų, gali atvesti mus tikėjiman, o kiekvienas AA susirinkimas – garantija, kad Dievas grąžins mums sveiką protą, jei rasim teisingą būdą su Juo bendrauti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 33 
2019-02-05
Vasario 6 d.

IŠEITIES TAŠKAS

Todėl Antrasis žingsnis yra išeities taškas mums visiems. Šį žingsnį drauge galime žengti visi – ir agnostikai, ir ateistai, ir nebetikintys.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 33
2019-02-05

Vasario 5 d.

NUOSTABUS IŠSILAISVINIMAS

„Kai tik lioviausi ginčytis, pradėjau matyti ir suprasti. Kaip tik tuomet Antrojo žingsnio prasmė ėmė lėtai ir atsargiai skverbtis į mano gyvenimą. Negaliu tiksliai pasakyti, kada ir kokiomis aplinkybėmis ėmiau tikėti Jėga, didesne negu aš pats, bet dabar ja tikiu. Tam tereikėjo liautis kovoti ir nuoširdžiai vykdyti kitas AA programos dalis.“

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 27

2019-02-03

Vasario 4 d.

KAI NĖRA TIKĖJIMO
 
Kartais AA nuostatų sunkiau laikosi tie, kurie tikėjimą prarado ar jo atsisakė, negu tie, kurie niekad netikėjo; mat pirmieji mano, kad jie jau rėmėsi tikėjimu, bet jis nepadėjo. Jie jau išmėgino ir tikėjimą, ir netikėjimą.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 28.
 
 
2019-02-03

Vasario 3 d.

UŽPILDYTI TUŠTUMĄ
 
Reikia paklausti savęs: "Ar dabar aš tikiu, ar noriu tikėti aukštesne už mane jėga?" Kai tik žmogus gali pasakyti, kad tiki ar nori tikėti, užtikriname - jis eina teisingu keliu.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 41

2019-02-02

Vasario 2 d.

PASIDAVĘS - IŠGELBĖTAS
 
Vadinamojo tipiško alkoholiko charakteristika: savimyla egocentrikas, su vyraujančiu visagalybės jausmu, siekiantis bet kuria kaina išsaugoti asmens neliečiamumą. ...Širdyje alkoholikas nepakenčia jokios žmonių ar Dievo kontrolės. Jis, alkoholikas, yra ir turi būti savo lemties šeimininkas. Kad taip būtų, jis kovos iki galo.
 
A.A. COMES OF AGE, P.311
[AA SUBRĘSTA]
2019-02-01
Vasario 1 d.
TIKSLAS – SVEIKAS MĄSTYMAS
 
„Antrojo žingsnio prasmė ėmė lėtai ir atsargiai skverbtis į mano gyvenimą. Negaliu tiksliai pasakyti, kada ir kokiomis aplinkybėmis ėmiau tikėti Jėga, didesne negu aš pats, bet dabar ja tikiu.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 27
2019-01-30

Sausio 31 d.
 
SVARBIAUSIA – MŪSŲ BENDRA GEROVĖ
 
Anoniminių alkoholikų vienybė – didžiausias mūsų draugijos turtas... Jei nebūsime vieningi, AA išnyks.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 125
2019-01-30

Sausio 30 d.

NAUJA LAISVĖ
 
Mes iš naujo pažinsime laisvę...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 73
 
2019-01-28

Sausio 29 d.

DALIJIMOSI DŽIAUGSMAS
 
Gyvenimas tuomet įgauna naują prasmę. Stebėti, kaip žmonės sveiksta, matyti, kaip jie padeda kitiems, žiūrėti į nykstantį vienišumą, didėjančią draugiją, turėti gausybę bičiulių - tai patirtis, kurios neturėtum atmesti. Mes žinome, nenorėsi praleisti tokios galimybės. Nuolatinis bendravimas vienų su kitais ir su naujokais yra šviesieji mūsų gyvenimo momentai.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 78
2019-01-28

Sausio 28 d.

PRAEITIS - TURTAS
 
Svarbiausias dalykas, dėl kurio, mums atrodo, dabar ir verta gyventi - parodyti tiems, kurie dar kankinasi, kaip mes radome pagalbą. Tvirtai laikykis minties, kad Dievo rankose tamsi tavo praeitis yra didžiausias turtas - raktas į gyvenimą ir laimę kitiems žmonėms. Jį turėdamas, tu gali išgelbėti juos nuo mirties ir kančių.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 108
 
 
2019-01-26

Sausio 27 d.

LAISVAS NUO KALTĖS

Kalbami arba mąstydami apie kitus žmones, turėjome išmesti žodį "kaltas".
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 48
2019-01-26

Sausio 26 d.

IKI GALO SĄŽININGAS
 
Kas nori būti nepriekaištingai sąžiningas ir pakantus? Kas nori prisipažinti kitiems savo klaidas ir atlyginti padarytą žalą? Kam bent kiek rūpi Aukštesnioji Jėga, jau nekalbant apie meditaciją ir maldą? Kas norėtų aukoti savo laiką ir energiją, kad perduotų AA idėjas kitam kenčiančiam? Ne, dažniausiai susirūpinęs savo išgyvenimais, alkoholikas nesidomi šitokiomis problemomis – žinoma, jei nepriverčia būtinybė išgyventi.
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų psl. 24
 
2019-01-25

Sausio 25 d.

MES REIKALINGI VIENAS KITAM
 
AA iš tiesų kiekvienam girtuokliui sako: "Tu būsi AA narys, jei pats tai pareikši. ...niekas negalės tavęs išmesti iš draugijos".
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 135
 
 
2019-01-24

Sausio 24 d.

ĮSITRAUKIU
 
Reikia veiksmo. Būtinai reikia veiksmo. „Tikėjimas be pastangų bevaisis.“
Mūsų vienintelis tikslas - padėti.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 77, 78
 
 
2019-01-23

Sausio 23 d.

DAR IR DŽIAUGTIS?
 
 ... nesame paniurėliai. Jei naujokai nematys mūsų gyvenime džiaugsmo ir žaismės, jie tokio gyvenimo nenorės. Primygtinai pabrėžiame - reikia džiaugtis gyvenimu. Mes stengiamės nepasiduoti visuotiniam cinizmui ir neprisiimti viso pasaulio rūpesčių naštos.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 114
 
                    
 
2019-01-22
Sausio 22 d.
 
"TEBUS TAI PAPRASTA"
 
Po kelių valandų aš atsisveikinau su daktaru Bobu. ... Nuostabi sena, plati šypsena buvo jo veide, kai jis tarė veik juokaudamas: "Atmink, Bilai, nesugadinkime viso reikalo. Tebus tai paprasta!" Aš nusisukau, negalėjau ištarti nė žodžio. Tai buvo paskutinis kartas, kai jį mačiau.
 
A.A. COMES OF AGE, P. 214
[AA SUBRĘSTA]
 
 
2019-01-20

Sausio 21 d.

TARNAUJU SAVO BROLIUI
 
AA narys kalba naujokui ne nurodinėdamas, o su nuolankumo ir savo silpnumo nuostata.
 
A.A. COMES OF AGE, psl. 279
 
                  
 
2019-01-20

Sausio 20 d.

SUSTOJAME IR PRAŠOME
 
 Jei kurią dieną imame abejoti ar nerimauti, sustojame ir prašome pasiųsti mums teisingą mintį ar veiksmą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 76
 
 
2019-01-19

Sausio 19 d.

VISADA TIKIU
 
Tiek mumyse, tiek per mus visas dvidešimt keturias valandas turi veikti tikėjimas, kitaip mes pražūsime.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 14

2019-01-18
Sausio 18 d.
 
AR PADĖS TAURELĖ
 
Prisimindami savo gyvenimo istorijas, susijusias su girtavimu, ir jiems galėjome parodyti, jog mūsų aistra gerti nebebuvo tik įprotis daug anksčiau negu mes supratome, kad negalime susivaldyti. Tai buvo kelio į pražūtį pradžia.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 23
2019-01-17
Sausio 17 d.
 
LAIMĖ ATEINA TYLIAI
 
Mes, alkoholikai, turėjome rūpestį: mums reikėjo, kad pasaulis teiktų mums laimę ir dvasios ramybę tokiu būdu, kaip norėjosi mums – per alkoholį. Bet čia mums nepasisekė. Kai radome laiko išsiaiškinti keletą dvasinių taisyklių, gerai jas suprasti ir laikytis jų praktikoje, iš tiesų pajutome laimę ir dvasios ramybę… Matyt yra keletas taisyklių, kurių turime laikytis; laimė ir sielos ramybė visada yra čia pat, atvira ir pasiekiama visiems.
 
DR. BOB AND GOOD OLD TIMERS, P. 308
2019-01-16
Sausio 16 d.
 
PASIEKĘS DUGNĄ
 
Kodėl taip būtina kiekvienam pasiekti savo dugną? Reikalas toks, kad kitu atveju nedaugelis ims nuoširdžiai laikytis AA programos. Kad, būdamas AA nariu, žengtum ir kitus vienuolika žingsnių, reikia laikytis tokio požiūrio ir atlikti tokius poelgius, apie kokius nė nesvajoja beveik nė vienas geriantysis.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.24
2019-01-15
Sausio 15 d.
 
NETIKĖTOS VIDINĖS IŠGALĖS
 
 Beveik visi mūsų nariai suvokia atradę netikėtų vidinių išgalių, kurias dabar sieja su aukštesnės už juos pačius Jėgos samprata.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, PSL. 224

2019-01-14
Sausio 14 d.

NEAPGAILESTAUJU

Neapgailestausime dėl praeities ir nenorėsime užtrenkti į ją durų.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 73

 

 

 

2019-01-12

Sausio 13 d.

TAI NEĮVYKSTA PER VIENĄ NAKTĮ

Mes nesame išgydyti nuo alkoholizmo. Ką iš tikrųjų turime - tai kasdien atidedamą mirties nuosprendį, su sąlyga, kad palaikysime tinkamą dvasinę būseną.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, PSL. 74

2019-01-12

Sausio 12 d.

PRIIMTI ESAMAS APLINKYBES
 
Visų pirmiausia turime išmokti priimti esamas aplinkybes tokias, kokios jos yra, priimti save tokius, kokie esame, ir aplinkinius žmones tokius, kokie jie yra. Tikrovėje tai reiškia pagrįstą nuolankumą, be kurio negali prasidėti jokia tikra pažanga. Mes nuolat turėsime grįžti prie šio mums nepatogaus pradžios taško. Tai yra gebėjimo priimti pratybos, jas galim naudingai atlikti kiekvieną dieną.
Jeigu stengsimės nekeisti šių tikroviškų gyvenimo faktų apmąstymo nerealistiniais abejingumo ar pralaimėjimo pateisinimais, toks apmąstymas gali tapti tvirtu emocinės sveikatos ir dvasinės pažangos pagrindu.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 44
 
2019-01-11

Sausio 11 d.

ŠIMTAPROCENTINIS ŽINGSNIS
 
„Tik Pirmasis Žingsnis, kur mes šimtu procentų pripažinom savo bejėgiškumą prieš alkoholį, reikalauja visiško pripažinimo.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 68

 
 
2019-01-10

Sausio 10 d.

VIENYBĖJE IŠLIKSIME

Mes suvokėme, kad turime besąlygiškai, iki pat širdies gelmių pripažinti save esant alkoholikais. Tai yra pirmas žingsnis į sveikimą. Klaidinga iliuzija, jog esame ar galbūt būsime kaip kiti žmonės, turi būti išmesta iš galvos.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 27
 
 
2019-01-09
Sausio 9 d.

DVASINĖ AKSIOMA

Yra tokia dvasinio pasaulio aksioma: jeigu esame kuo nors nepatenkinti, kad ir kokia būtų šios būsenos priežastis, šitai rodo mūsų dvasios defektą.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 88
2019-01-07

Sausio 8 d.

 AR TURIU PASIRINKIMĄ?
 
Tiesa tokia: daugelis alkoholikų dėl sunkiai suprantamų priežasčių prarado galimybę rinktis - gerti ar negerti. Mūsų vadinamosios valios jėgos beveik nelieka.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 22
 
 
2019-01-06
Sausio 7 d.

KRITINIAME TAŠKE

„Mes stovėjome kryžkelėje. Tada pavedėme save Jam ir paprašėme, kad mus saugotų ir globotų.“

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 51
 
2019-01-05

Sausio 5 d.

GALUTINAI PRIPAŽINAU

Jis negali įsivaizduoti gyvenimo be alkoholio. Ateis diena, ir jis negalės įsivaizduoti gyvenimo nei su alkoholiu, nei be jo. Tuomet pažins tokį vienišumą, kokį patyrė nedaugelis. Jis bus ties praraja. Jis norės mirti.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 131

2019-01-03
Sausio 4 d.
 
PRADEDAME NUO TEN, KUR ESAME

Mes sakome, kad nustoti gerti yra tik pradžia. Daug svarbiau, kad kiekvienas laikosi tam tikrų nuostatų savo namuose, profesinėje veikloje, kitose srityse.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.17
2019-01-03

Sausio 3 d.

BEJĖGIS

Prisipažinome, kad esame bejėgiaiprieš alkoholį ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.21

2019-01-01

Sausio 2 d.

VISŲ PIRMA - PAMATAS

Ar blaivybė yra viskas, ko galima tikėtis iš dvasinio pabudimo? Ne! Blaivybė yra tik pati pradžia.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 8

2018-12-31
GRUODŽIO 31 d.

 KASDIENINIAI SPRENDIMAI

 “Dvidešimt keturių valandų gyvenimo“ idėja pirmiausia liečia individo emocinį gyvenimą. Kalbant emocine prasme, neturime gyventi nei vakar dienoje, nei rytdienoje“.

 AS BILL SEES IT, psl. 284

 

 

2018-12-29

GRUODŽIO 30 d.

 ANONIMIŠKUMAS
 
„Anonimiškumas yra mūsų Tradicijų dvasinis pagrindas, visuomet primenąs, kad ne asmuo, o mūsų principai yra pirmoje vietoje.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 149
 
 
2018-12-28

Gruodžio 29 d.

GYVENIMO DŽIAUGSMAS

...todėl gyvenimo džiaugsmas yra AA Dvyliktojo žingsnio pagrindinė tema.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.122

2018-12-27

Gruodžio 27 d.

IŠSPRĘSTI PROBLEMAS
 
„Itin svarbus buvo atradimas, kad laikydamasis dvasinių nuostatų galiu išspręsti visas savo problemas.“
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 38
 
 
2018-12-26

Gruodžio 26 d.

PRIIMU IR SĖKMĘ, IR NESĖKMĘ

Ir dar - kaip nenusiminti dėl tariamai patirtų nesėkmių ir sėkmių? Ar sugebėsime ir viena, ir kita priimti ramiai, be nevilties ir be užgautos savimeilės? Ar galime tvirtai ir ramiai susitaikyti su skurdu, ligomis ar vienatve, netektimi? Ar galime nuolat tenkintis kukliais, bet neretai patvaresniais džiaugsmais, nes ryškesnė ir patrauklesnė sėkmė mums neprieinama?

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P.109

2018-12-25
Gruodžio 25 d.
 
TAIKOJE SU GYVENIMU
 
Kiekvieną dieną privaloma vykdyti Dievo valios viziją visame kame. "Kaip galiu tarnauti Tau? Tebūnie Tavo valia (ne mano)"...
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.74
2018-12-24

Gruodžio 24 d.

SVEIKAS IR LAIMINGAS BUVIMAS NAUDINGU
 
„Mes atidavėme daug laiko dvasinėms fantazijoms. Vėliau svajonių pasaulį mumyse pakeitė tikro tikslo jausmas ir vis augantis Dievo valios mūsų gyvenime suvokimas. Mes neradome nieko prieštaringo tarp intensyvaus dvasinio gyvenimo ir protingo bei laimingo gyvenimo, kuomet mes stengiamės būti naudingais kitiems.
 
                                                                                      Anoniminiai alkoholikai, psl. 114
 
 
2018-12-23

Gruodžio 23 d.

VEIKIMAS, VIENYBĖ, TARNAVIMAS
 
„Dvyliktasis mūsų Žingsnis – žinios nešimas – yra pagrindinė paslauga, kurią teikia A.A. Bendrija; tai pagrindinis mūsų tikslas ir didžiausia mūsų egzistavimo prasmė."
 
THE LANGUAGE OF THE HEART, psl. 160
 
 
2018-12-22

Gruodžio 22 d.

NUOSTATOS, NE ASMENYBĖS
 
Žiūrint iš šalies atrodo komiška, kai "labiau nusipelnę" alkoholikai kartais mėgina reikšti nuomonę apie "mažiau nusipelniusius". Jei jums pavyks, įsivaizduokite: vienas alkoholikas teisia kitą!
 
THE LANGUAGE OF THE HEARTH, P. 37
 
 
 
2018-12-20
Gruodžio 21 d.
 
KLAUSYTIS, DALYTIS IR MELSTIS 
 
Dirbdamas su žmogumi ir jo šeima, nedalyvauk jų tarpusavio ginčuose. Įsikišęs tu gali sumažinti savo galimybes padėti.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 87
 

 

2018-12-20

Gruodžio 20 d.

ATPILDAS UŽ DALIJIMĄSI

Jis mokosi duoti, nereikalaudamas jokio atlyginimo iš kenčiančio alkoholiko, net meilės sau. Pasirodo, kad toks pasiaukojimas savaime yra atpildas, nesvarbu, ar iš tikrųjų padėjome kitam alkoholikui, ar ne.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 106

2018-12-18

Gruodžio 19 d.

SUPRANTU LIGĄ
 
Turint reikalų su alkoholiku, gali kilti natūralus apmaudas: kaip žmogus gali būti toks silpnas, kvailas ir neatsakingas. Toks jausmas gali apimti net tada, kai jau geriau suprasite ligą.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 121
 
 

 

2018-12-17
Gruodžio 17 d.
 
NEĮKAINOJAMAS ATPILDAS
 
...darbas su kitais alkoholikais. Tai padeda net tada, kai nebepadeda niekas kitas.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.78
 
 
 
2018-12-15

Gruodžio 16 d.
 
PARTNERIS SVEIKIME
 
„...Niekas nesukuria tokio imuniteto alkoholiui, kaip intensyvus darbas su kitais alkoholikais. ... Jūs ir Jūsų naujasis draugas diena iš dienos turite žengti dvasinio tobulėjimo keliu.,,, Sekite Aukštesniosios Jėgos nurodymais ir Jūs gyvensite naujame nuostabiame pasaulyje, kad ir kokiomis bebūtų Jūsų dabartinės aplinkybės!”
 
                                                                                      Anoniminiai alkoholikai, psl. 77, 87
 
 
 
2018-12-13

Gruodžio 14 d.

TIESIU RANKĄ
 
Niekada nekalbėk su alkoholiku iš moralinių ar dvasinių aukštybių. Tiesiog leisk jam susipažinti su dvasinėmis priemonėmis. Pasakyk, kaip jos padėjo tau.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 83
2018-12-12

Gruodžio 13 d.

GALVOJAME APIE KITUS
 
Mūsų pačių, turėjusių rūpesčių dėl gėrimo, gyvenimas priklauso nuo nuolatinio dėmesio ir pagalbos kitiems.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 18
 
 
2018-12-12
Gruodžio 12 d.
 
BENDRA IŠEITIS
 
Nepaprastai svarbus faktas kiekvienam yra tai, kad mes radome bendrą išeitį. Mes einame keliu, kuriame galime visiškai sutarti ir veikti išvien, broliškai ir darniai. Tai stipri žinia, kurią ši knyga perduoda kenčiantiems nuo alkoholizmo.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 16
2018-12-11

Gruodžio 11 d.

 NUOŠIRDUS NUOLANKUMAS
 
...privalome praktiškai laikytis visiško nuolankumo principo. Tai būtina, kad didžiulis gėris, kurį gavome dovanai, niekada mūsų nesugadintų, kad visą savo gyvenimą su dėkingumu mąstytume apie Jį, esantį virš mūsų visų.
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 190
 
 
2018-12-10

Gruodžio 10 d.

PERDUODAME ŽINIĄ
 
Ką galėtume pasakyti apie Dvyliktąjį žingsnį? Jis išlaisvina nuostabią energiją ir skatina mus veikti, skleisti savo patirtį kitiems kenčiantiems alkoholikams. Toji energija, gauta iš Dvylikos žingsnių programos, pakeičia visą mūsų veiklą, turi įtakos visiems mūsų reikalams, ir tai yra atpildas – nuostabi anoniminių alkoholikų tikrovė.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 106
 
2018-12-09

Gruodžio 9 d.

NEĮKAINOJAMA MEILĖ
 
Dvylikto žingsnio esmė – meilė, kuriai netaikoma kainos sąvokos.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 103
 

 
 
 
2018-12-08

Gruodžio 8 d.
 
TARNAVIMAS
 
„Jūsų gyvenimas įgaus naują prasmę. Jūs galėsite matyti, kaip žmonės išsitiesina ir kaip jie padeda kitiems. Nereikia atsisakyti galimybės su draugais dalytis patirtimi, ir mes žinome, jog jūs neatsisakysite. Dažnas bendravimas su naujokais ir vienų su kitais – tai šviesiausi mūsų gyvenimo momentai.“
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 77
 
2018-12-06

Gruodžio 7 d.

TIKROJI AMBICIJA

„Tikrosios ambicijos ne tokios, kokias įsivaizdavome. Tai noras būti naudingam ir nuolankiai eiti gyvenimo keliu Dievo malonės šešėlyje.“

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 122
 

 

2018-12-06

Gruodžio 6 d.

KAI NĖRA PASIRINKIMO
 
Kai užkopėme į aukštesnią dvasinės brandos pakopą, mes supratome, kad geriausias emocinės pusiausvyros šaltinis yra Dievas. Mes įsitikinome, kad geriausias dvasios vaistas, gelbstintis net ir tada, kai pagalbos nebesitikime,- atsiduoti jo tobulam teisingumui, gailestingumui ir meilei.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 114
 
2018-12-05

Gruodžio 5 d.
 
NAUJA SĄMONĖS BŪSENA
 
Žmogus pasijunta apdovanotas nauja sąmonės būsena ir nauju gyvenimu.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 103
 
 
 
2018-12-04

Gruodžio 4 d.

Į VEIKLĄ
 
„A.A. - tai daugiau negu nuostatų rinkinys; tai veikiančių alkoholikų draugija. Mes privalome pernešti žinią, kitaip galime patys sunykti, ir tie, kuriems nebus perduota tiesa, mirs.“

 KAIP TAI MATO BILAS, P.13
 

 

2018-12-03
Gruodžio 3 d.
 
 VISADA GYVENTI...
 
...mes stengėmės perduoti tą žinią kitiems alkoholikams ir visada gyventi pagal šias nuostatas.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 103
 
 
2018-12-02

Gruodžio 2 d.

 RAMYBĖ
 
Šių žingsnių dėka dvasiškai pabudę...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 103 
 

 

 

 

 
2018-12-01

Gruodžio 1 d.

SIŪLOMI ŽINGSNIAI
 
Paskutinis Žingsnis byloja, kad, įvykdę visą žingsnių programą, pasijusime pabudę dvasiškai. ...
Kad būtume pasirengę priimti šią dovaną, turime įvykdyti Dvylikos Žingsnių programą.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 103, 104
 
2018-11-30

 Lapkričio 30 d.

VISŲ SAUGUMAS

Asmeniniu lygiu anonimiškumas suteikia saugumą visiems nariams, kad jie nebūtų atpažinti kaip alkoholikai; šis saugumas ypač svarbus naujiems nariams. Spaudos, radijo, televizijos ir kino lygmeniu anonimiškumas pabrėžia, kad visi draugijos nariai yra lygūs, jie yra stabdys tiems, kurie galbūt kitkam naudoja savo priklausimą AA: pasiekti pripažinimo, įtakos ar dėl asmeninės naudos.

KAIP SUPRASTI ANONIMIŠKUMĄ, P. 3.
2018-11-29
Lapkričio 29 d.
 
VISŲ SAUGUMAS
 
Asmeniniu lygiu anonimiškumas suteikia saugumą visiems nariams, kad jie nebūtų atpažinti kaip alkoholikai; šis saugumas ypač svarbus naujiems nariams. Spaudos, radijo, televizijos ir kino lygmeniu anonimiškumas pabrėžia, kad visi draugijos nariai yra lygūs, jie yra stabdys tiems, kurie galbūt kitkam naudoja savo priklausymą AA: pasiekti pripažinimo, įtakos ar dėl asmeninės naudos.
 
KAIP SUPRASTI ANONIMIŠKUMĄ, P. 3
 
2018-11-28
Lapkričio 28 d.
 
PATRAUKLUMAS, NE AGITACIJA
 
Per vargą vis dėlto pavyko padaryti taip, kad tie ryšiai šiandien yra tokie. Daugeliu atvejų visai nenaudojama reklamos. Supratome, jog laimine patraukliu aiškinimu ir pavyzdžiu, o ne agitacija.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 176-177
2018-11-27
Lapkričio 27 d.
 
PAVOJINGA BŪTI DĖMESIO CENTRE
 
Pradžioje spauda negalėjo suprasti, kodėl atsisakome asmeninio viešumo ir reklamos. Juos stebino mūsų atkaklus užsispyrimas išlikti anoniminiais. Pagaliau jie suprato reikalo esmę. Tai juk buvo tikrai negirdėti dalykai šių dienų pasaulyje, kad bendrija siekia garsinti savo principus ir darbus, bet ne savo narius. Spauda buvo sužavėta. Nuo to laiko mūsų bičiuliai su tokiu entuziazmu propagavo AA veiklą, kaip nebūtų gebėję  net patys aktyviausi mūsų nariai.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 177-178
2018-11-26
Lapkričio 26 d.

VIEŠUMO PAVOJAI

Labai reikšmingas psichologinis poreikis, glūdintis giliai pasąmonėje, kad konkretūs žmonės būtų įvairių judėjimų ir idėjų simboliai. AA su tuo sutinka, bet suprantame, kad būti visuomenės dėmesio centre labai rizikinga. Ypač alkoholikams.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 177.
 
2018-11-25

Lapkričio 25 d.

GALINGA TRADICIJA

Tuo laiku kai dar nebuvo išleista knyga Anoniminiai alkoholikai, mes neturėjome savo pavadinimo. ... Nedidele balsų persvara buvo nutarta mūsų knyga pavadinti ,,Išeitis''. ... Vienas iš pirmųjų narių surado dvylika knygų,kurios jau tai vadinosi. ... taigi priimtiniausiu pavadinimu tapo Anoniminiai alkoholikai. Taip atsirado pavadinimas mūsų patirčių knygai, mūsų sąjūdžiui ir, kaip dabar pradedame suprasti, taip gimė didžiulės svarbos tradicija.
 
A.A. TRADITION: HOW IT DEVELOPED, P.35-36
[AA TRADICIJA - KAIP JI FORMAVOSI]

 

2018-11-24

Lapkričio 24 d.

IEŠKOME VISUR

Pasistenk suprasti, kur tie [ tikintieji ] žmonės yra teisūs, ir pasinaudok jų patarimais.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P.76

2018-11-23
Lapkričio 23 d.
 
„KREIPKITE SAVO VEIDĄ Į ŠVIESĄ“ 
 
Tikėkite giliau. Kreipkite savo veidą į Šviesą, nors iš karto jos neregėtumėte. 
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 3. 
2018-11-22
LAPKRIČIO 22 D.
 
TIK DVI NUODĖMĖS

... yra tik dvi nuodėmės: pirmoji - kliudyti kitam žmogui dvasiškai bręsti, antroji - kliudyti savo brendimui.
 
ALCOHOLICS ANONYMOUS, third edition, P. 542
2018-11-21
Lapkričio 21 d.
 
KLASIKINĖ MALDA
 
„Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau Tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta; atlaidumą ten, kur vyrauja blogis; vienybę ten, kur yra nesantaika; tikėjimą ten, kur tebėra abejonių; tiesą ten, kur viešpataują melas, viltį ten, kur yra neviltis, džiaugsmą ten, kur yra liūdesys, šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad nebūčiau guodžiamas, o guosčiau kitus, kad suprasčiau, o ne tikėčiausi supratimo, kad mylėčiau, o ne būčiau mylimas. Nes tik atiduodami mes gauname. Kitiems atleisdami, gauname atleidimą. Mirdami gimstame Amžinam gyvenimui. Amen."

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 96
 
2018-11-20
Lapkričio 20 d.
 
"TAVO, NE MANO VALIA"
 
Net ir prašydami ko nors konkretaus, turime pridurti: "Jeigu Tavo tokia valia".
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, p. 99.
 
 
2018-11-19
Lapkričio 19 d.
 
AŠ GREITAI NUTOLAU 
 
Mes, AA nariai, esame aktyvūs žmonės, nes džiaugiamės, kai išsprendžiame gyvenimo uždavinius... Nenuostabu, kad dažnai abejingai žiūrime į maldą ir meditaciją, manydami, jog tai nėra būtina. 
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 93.
2018-11-18
Lapkričio 18 d.

SAUGI VIETA
 
Kartais taip liguistai priešinomės, kad apskritai nenorėjome melstis. Jei taip būna, neturėtume savęs per daug smerkti. Turėtume vėl imti melstis, kai galėsime, suprasdami, kad tai mums išeis į gera.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 10I
 
 
 
2018-11-17
Lapkričio 17 d.
 
ATSIKRATYTI VIENATVĖS
 
Beveik visus alkoholikus kankina vienatvė. Netgi kai gėrėme ne taip baisiai, žmonės jau ėmė šalintis mūsų, beveik visi kankinosi jausdami, kad nepritampame prie jokios kompanijos.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 90
 
 

 

2018-11-16

Lapkričio 16 d.

KASDIEN ATIDEDAMAS NUOSPRENDIS

Ką iš tikrųjų turime - tai kasdien atidedamą mirties nuosprendį, su sąlyga, kad palaikysime tinkamą dvasinę būseną.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74.

2018-11-15

Lapkričio 15 d.

GYVYBIŠKAI SVARBI PARAMA

Tie, kurie meldžiasi reguliariai, negalėtų gyventi be maldos - kaip be oro, maisto ar saulės šviesos. Dėl tos pačios priežasties: kai atsisakome oro, šviesos ar maisto, mūsų kūnas kenčia. Lygiai taip pat, kai atsisakome maldos ir meditacijos, mūsų protas, jausmai ir intuicija netenka gyvybiškai reikalingos paramos.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 94.

2018-11-14

325 Lapkričio 14 d.

INTUICIJA IR ĮKVĖPIMAS

... prašome Dievą įkvėpimo, intuityvios minties ar sprendimo. Atsipalaiduojame ir nesinerviname. Nekovojame.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 75-76.

2018-11-13

Lapkričio 13 d.

DAIRANTIS Į ŠALIS

Ypač prašome išvaduoti nuo savivalės, nieko nedera prašyti vien sau. Galime prašyti ko nors sau, jei tai padės kitiems. Stengiamės niekuomet nesimelsti savanaudiškais tikslais.

Anoniminiai alkoholikai, psl. 76

 

2018-11-12
Lapkričio 12 d.

RYTMETINĖS MINTYS

Rytais medituodamas paklausk Jo, kaip tą dieną gali būti naudingas dar sergančiam žmogui.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 141.
 
2018-11-11

Lapkričio 11 d.

PRIIMU SAVE
 
Žinome, jog Dievas stebi mus su meile. Suprantame, kad jei tik kreipsimės į Jį, viskas bus gerai šiandien ir visados.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 102
2018-11-10
LAPKRIČIO 10 D.

PRITAPIMO JAUSMAS

Turbūt didžiausias atpildas už meditaciją ir maldą yra pritapimo pojūtis.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ. 101 PSL.
2018-11-09
Lapkričio 9 d.
 
EINU Į SAULĖS ŠVIESĄ
 
Tau reikės... Pirmiausia saulės šviesos, nes niekas neauga tamsoje. Meditacija yra pirmas žingsnis į saulę.
 
Kaip tai mato Bilas, p. 10 
 
 
2018-11-08
Lapkričio 8 d.
 
ASMENINĖ KELIONĖ
 
Meditacijos menas nuolat gali tobulėti. Šis tobulėjimas neturi ribų. Iš paaiškinimo ir pavyzdžio aišku, kad meditacija - tai kelias į nežinomybę, kurią kiekvienas atliekame savaip.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 98
 
 
2018-11-07

Lapkričio 7 d.

ATSILEIDŽIU IR ĮSILEIDŽIU DIEVĄ
 
...melsdami vien sugebėjimo pažinti Jo valią mums ir stiprybės ją vykdyti.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 93
 
2018-11-06

Lapkričio 6 d.
 
PASIDUOTI SROVEI
 
Malda ir meditacija siekėme stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip mes Jį suprantame...
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 93 
2018-11-05

Lapkričio 5 d.

TIKĖJIMO KOKYBĖ
 
... svarbu tikėjimo kokybė, ... Vertinant labai griežtai, mes niekada rimtai ir kritiškai neįkainojome savo dvasios savybių. ... Mes net melstis kaip dera nesugebėjome. Visada sakydavome: „Įvykdyk mano norus“, užuot tarę: „Tebūnie Tavo valia“.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 32, 33
 
2018-11-04

Lapkričio 4 d.

KASDIENĖ DRAUSMĖ
 
Logiškai susijusios, jos [savianalizė, meditacija ir malda] suformuoja nepažeidžiamus žmogaus gyvenimo pamatus.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 95
 
2018-11-03

Lapkričio 3 d.

SUSIKAUPIANT IR KLAUSANTIS
 
„Tarp savianalizės, meditacijos ir maldos yra tiesioginis ryšys. Kiekviena jų suteikia žmogui daug naudos ir palengvėjimo.“
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 94-95
 
2018-11-02

Lapkričio 2 d.
 
ESAME OPTIMISTAI
 
Kiti žingsniai gali palaikyti daugelio blaivybę ir padėti išgyventi. O Vienuoliktasis žingsnis gali padėti bręsti...
 
THE LANGUAGE OF HEART, P. 240
 
2018-11-01
Lapkričio 1 d.
 
NEGALIU PAKEISTI VĖJO KRYPTIES
 
Visai nesunku apleisti dvasinę veiksmo programą ir ilsėtis ant laurų. Jei taip atsitiktų, netrukus sulauktume nemalonumų - alkoholis yra subtilus priešas.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74
2018-10-31
Spalio 31 d.
 
VENGIAME NESUTARIMŲ

Yra buvę daug kovojančių tautų ir grupių, kurios galų gale susiskaldė, nes įsivėlė į ginčus ar buvo kitų įviliotos. Kitos išnyko dėl neteisingo įsitikinimo, kad tik jos yra teisios, ir visomis galiomis stengėsi primesti žmonijai vien savo tiesą.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 172
 
2018-10-30

Spalio 30 d.

GYVENU IR LEIDŽIU GYVENTI
 
Anoniminiai alkoholikai nuo pat savo gyvavimo pradžio niekada nebuvo susiskaldę dėl ginčytinų klausimų. Draugija niekada nėra dalyvavusi viešai svarstant kokį nors klausimą šiame audringame pasaulyje. Net ir tada, kai tema būdavo tikrai reikšminga. Tačiau tai nėra užsitarnauta dorybė. Beveik būtų galima sakyti, kad mes gimėme su ja. ... "Kadangi privačiai nenagrinėjame šių klausimų, nenagrinėjame ir viešai. "
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 172
2018-10-29
Spalio 29 d.

MŪSŲ IŠLIKIMAS

Išsivaduoti iš alkoholizmo yra mūsų gyvenimo prasmė, tad labai svarbu, kad išsaugotume savo draugijos egzistenciją.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 173
2018-10-28

Spalio 28 d.

NELAUŽOMA TRADICIJA
 
Suprantame, jog daug svarbiau išsilaikyti ir plėtoti anoniminių alkoholikų veiklą, negu veltis į kovą dėl vieno ar kito reikalo.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 173.
 
2018-10-27
Spalio 27 d.

DALIJIMĖS VISAME PASAULYJE

Svarbiausia, kad jis, alkoholikas, pats rado raktą į blaivybę. Kančių ir sveikimo patirtį alkoholikai lengvai perduoda vienas kitam. Tai – Dievo dovana. Perteikti šią patirtį yra vienintelis tikslas, kurį sau kelia viso pasaulio AA grupės.

Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 147
2018-10-26
Spalio 26 d.
 
VIENAS AUKŠČIAUSIAS AUTORITETAS
 
Mūsų grupės veikloje yra tik vienas aukščiausias autoritetas - mylintis Dievas, koks jis pasireiškia grupės sąmonėje.

Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 128
2018-10-25
Spalio 25 d.
 
PLAKA AA ŠIRDIS
 
Jei nebūsime vieningi, AA išnyks. AA draugijos širdis liausis plakusi.
 
KAIP TAI MATO BILAS, P. 125

 

2018-10-24
Spalio 24 d.
 
TIKĖJIMAS IR VEIKLA
 
Mūsų draugijos struktūra susiformavo iš patirties. ...
Taip pat atsitiko ir AA draugijai. Tikėjimas ir veikla tapo didžiulės mūsų patirties pamatu. Ši patirtis gyvuoja Anoniminių Alkoholikų Dvylikoje tradicijų, kurios Dievui padedant išlaiko mūsų vienybę, kol būsime Jam reikalingi.
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 127
 
2018-10-23
Spalio 23 d.

KĄ MOKAME GERIAUSIAI

"Jeigu esi batsiuvys, tai ir būk!.." Verčiau dirbti vieną darbą tikrai gerai negu daug prastai. Tai ir yra šios [Penktosios] tradicijos pagrindinė mintis. Ši tradicija vienija mūsų draugiją. AA gyvavimui būtina išsaugoti vienybės nuostatą.
 
Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 146
2018-10-22
Spalio 22 d.

TIKRASIS PAKANTUMAS

Pagaliau pamatome, kad visi žmonės, kaip ir mes, yra šiek tiek emociškai nestabilūs ir dažnai būna neteisūs. Tada imame tikrai suprasti, kas yra pakanta ir meilė savo artimui.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 90.
2018-10-21
Spalio 21 d.

TAMSOJE NIEKAS NEAUGA

Norėtume, kad augtų ir vešėtų gėris, kurio esama net pačiuose blogiausiuose iš mūsų.

KAIP TAI MATO BILAS, P. 10
2018-10-20
Spalio 20 d.

PAGUODA, KAI ESU SUTRIKĘS

Suprantama, kad tas, kuris tikėjimą prarado, yra baisiai sutrikęs. Jis mano, kad kad niekada nebepatirs tikėjimo paguodos. Jis visiškai neturi nei tikinčiojo, nei agnostiko, nei ateisto įsitikinimų. Jis tiesiog suglumęs.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl.28

2018-10-19
Spalio 19 d.

ANONIMINIŲ ALKOHOLIKŲ ŠAKNYS
 
Būtent iš nuostatos, kad nerasime bent kiek patikimesnės atramos, kol neprisipažinsime visiškai pralaimėję, išaugo ir suklestėjo mūsų bendrija.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 22.
 
 
2018-10-18
Spalio 18 d.

BE IŠANKSTINIŲ NUOSTATŲ

Tikras nuolankumas, atsikračius išankstinių nuostatų, gali atvesti mus tikėjiman...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 33
2018-10-17

Spalio 17 d.

KASDIEN
 
„Kiekvieną dieną mes privalome vykdyti Dievo valios idėją“.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 74
 
2018-10-16

Spalio 16 d.

NUOLAT KIEKVIENĄ DIENĄ
 
„Tai ne vienos dienos darbas. Šis darbas turi tęstis visą gyvenimą.“
 
 DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 73
2018-10-15
Spalio 15 d.

MANO, NE TAVO SĄRAŠAS

Paskalos – mūsų pykčio rezultatas, ši mandagi žudymo forma - šmeižti kitus - taip pat teikia pasitenkinimą. Juk nesistengiame padėti tiems, kuriuos kritikuojame, - mes stengiamės įsitvirtinti patys.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 67
 
2018-10-13
Spalio 14 d.

GYVENIMO PROGRAMA

Prieš miegą dalykiškai peržvelgiame savo dieną. ....
Atsikėlę pamąstykime apie artimiausias dvidešimt keturias valandas... pradėdami prašykime Dievo vadovauti mūsų mintims. Melskite padėti išmesti iš galvos motyvus, grįstus nesąžiningumu, savanaudiškumu ir savigaila.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 75.
 
2018-10-13
Spalio 13 d.

NUOLATINĖ SAVITYRA

Nuolat stebime, kad vėl negrįžtų savanaudiškumas, nesąžiningumas, apmaudas ir baimė. Vos tik pastebime tai, tuoj pat prašome Dievą pašalinti šias ydas. Nedelsdami aptariame jas su kuo nors kitu ir tučtuojau atitaisome skriaudą, jei kam nors padarėme blogą. Tuomet ryžtingai nukreipiame savo mintis į žmogų, kuriam galėtume padėti.

ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, P. 74.
 
2018-10-12
Spalio 12 d.
 
SUTRAMDAU SKUBOTUMĄ
 
Kai kalbame ar elgiamės skubotai, mūsų gebėjimas būti teisingiems ir kantriems tuoj pat išgaruoja.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 89

 

2018-10-11
Spalio 11 d.
 
SAVITVARDA
 
Pirmas tikslas - ugdyti savitvardą.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 89
2018-10-10

Spalio 10 d.

ŽIŪRIME Į SAVE, NE Į KITĄ
 
Jei kas nors mus įžeidžia ir mums skaudu, tai taip pat rodo, kad mumyse kas nors negerai.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, PSL. 88
 
2018-10-08

Spalio 8 d.

KASDIENINĖ SAVITYRA
 
...ir, jei būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę.
 
ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 52

 

2018-10-07
Spalio 7 d.

KASDIEN PASITIKRINTI 

Nuolatos stebėjome save...
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 86. 
2018-10-06
Spalio 6 d.

AKISTATA SU SAVIMI

O baimė šnabžda „Tu neišdrįsi šito padaryti!“


Dvylika žingsnių ir dvylika tradicijų, psl. 50
2018-10-05
Spalio 5 d.

VAKAR DIENOS BAGAŽAS

Išmintingieji visada žinojo, kad nieko negalės pasiekti gyvenime, jei kasdien savęs neanalizuos, nesugebės teisingai įvertinti savo darbo rezultatų, atkakliai nesistengs ištaisyti savo trūkumų.

DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, P. 86.
2018-10-04