“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-09-11

Turėti ryžto nebijoti – tai mano sveikimo dovanos. Jos suteikia jėgų prašyti pagalbos ir atlyginti skriaudas, daryti tai oriai ir nuolankiai. Kad atlyginčiau padarytą žalą, turiu būti ypač sąžiningas; jaučiu – man šito trūksta. Ir vis dėlto su Dievo pagalba ir remdamasis kitų išmintimi galiu pažvelgti į save ir surasti stiprybės veikti. Mano bandymą atitaisyti skriaudas žmonėms gali priimti arba nepriimti, bet kai tai padarau, galiu jaustis laisvai ir būti užtikrintas, kad už šią dieną esu atsakingas. 

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 22 d.

NEIŠSENKANTI GYSLA

Buvome panašūs į nuvargusį, baigusį maisto atsargas aukso ieškotoją, kuris kirstuvu palietė aukso klodą. Po daugelio metų nevilties džiaugsmas neturi ribų. Tėvas jaučiasi taip, lyg būtų radęs kai ką geresnio už auksą. Kurį laiką jis galbūt bandys pasilaikyti šį lobį sau. Jis ne iš karto pamatys, kad klodas, kurį tik prakrapštė – neišsemiamas. Jis duos pelno tik tada, jei visą likusį gyvenimą kas jį vis giliau ir viską, ką rado, dalys kitiems.


ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 112-113

Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.