“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2018-11-09

Kartais atrodo, kad neturiu laiko melstis ir medituoti, pamiršęs, jog visada rasdavau laiko išgerti. Viskam įmanoma rasti laiko, ypač tada, kai labai noriu. Planuojant dieną neblogai yra skirti kiek nors laiko kasdienei maldai ir meditacijai. Rytą perskaitau puslapį iš kurios nors AA knygos, vakare eidamas miegoti tariu: "Dėkoju Tau, Dieve." Kai malda tampa įpročiu, skiriu jai vis daugiau laiko, net nepastebėdamas, kaip ji įsiterpia į mano tokią užmirštą dieną. Jei sunku melstis, tiesiog kartoju "Tėve mūsų", ši malda iš tikrųjų apima viską. Paskui pagalvoju, už ką galiu būti dėkingas, ir sakau padėkos žodžius.

Man nereikia kur nors užsidaryti maldai. Melstis galima ir pilname žmonių kambaryje. Melstis galima ir pilname žmonių kambaryje. Tiesiog mintimis kuriam laikui pasitraukiu. Nuolat melsdamasis su laiku pajusiu, kad nebereikia žodžių - Dievas girdi visas mano mintis.

AA mintys šiai dienai

Kovo 18 d.

TIKROJI NEPRIKLAUSOMYBĖ
 
... kuo labiau esame pasiryžę pavesti save Aukštesniajai Jėgai, tuo labiau tampame nepriklausomi.
 
DVYLIKA ŽINGSNIŲ IR DVYLIKA TRADICIJŲ, psl. 36
 
 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.