“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-02-11

Visi mano būdo trūkumai atriboja mane nuo Dievo valios. Kai apleidžiu savo ryšį su Juo, pasilieku vienišas akis į akį su pasauliu ir savo alkoholizmu, ir priklausau tik nuo pasitikėjimo savimi. Kol rėmiausi tik savo valia, nebuvo jokio saugumo ir laimės, vienintelė to išdava - gyvenimas bijant ir esant nepatenkintam. Dievas pasirūpina, kad grįžčiau pas jį ir priimčiau Jo ramybės ir paguodos dovaną. Bet pirmiausia turiu ryžtis pripažinti savo baimes, suprasti iš kur jos kyla ir kaip mane valdo. Dažnai kreipiuosi į Dievą pagalbos, norėdamas suprasti, kaip save nuo Jo atriboju.

AA mintys šiai dienai
Rugpjūčio 24 d.
 
MĮSLINGA PAGALBA

Gal ir įmanoma rasti mūsų dvasinių patirčių paaiškinimą, tačiau, nors dažnai bandžiau paaiškinti savąjį, man pavykdavo tik atpasakoti. Žinau, kokius jausmus šis patyrimas man suteikė ir kokių vaisių davė, bet taip pat suprantu, jog galbūt niekad negalėsiu visiškai suvokti jo giluminio priežastingumo ir poveikio.                         

KAIP TAI MATO BILAS, P. 313
 
Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.