“Mūsų pagrindinis tikslas - būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę”
AA Dienos mintis
2019-05-21

Gegužės 21

 

MALONIŲ SĄRAŠAS

 

„Vienas iš mano daromų pratimų yra bandymas įvertinti mano gautas malones..“

 

AS BILL SEES IT, psl. 37

 

Už ką turėjau būti dėkingas? Aš užsidariau ir pradėjau vardinti malones, kurios kilo ne iš manęs. Pradėjau nuo to, kad gimiau sveikas kūnu ir siela. Aš peržiūrėjau septyniasdešimt ketverius metus – iki dabarties. Sąrašas susidarė dviejų lapų ilgumo, ir prireikė dviejų valandų jo sudarymui; aš įrašiau sveikatą, šeimą, pinigus, A.A. – visą gamtą.

            Kasdieninėse maldose aš prašau Dievą, kad primintų man tą sąrašą ir padėtų būti perdien dėkingu už šias malones. Kai prisimenu sąrašą to, už ką turiu būti dėkingas, labai sunku manyti, kad Dievas daro man nemalonę.

 

KASDIENINIAI APMĄSTYMAI

 

AA mintys šiai dienai
Rugsėjo 22 d.

NEIŠSENKANTI GYSLA

Buvome panašūs į nuvargusį, baigusį maisto atsargas aukso ieškotoją, kuris kirstuvu palietė aukso klodą. Po daugelio metų nevilties džiaugsmas neturi ribų. Tėvas jaučiasi taip, lyg būtų radęs kai ką geresnio už auksą. Kurį laiką jis galbūt bandys pasilaikyti šį lobį sau. Jis ne iš karto pamatys, kad klodas, kurį tik prakrapštė – neišsemiamas. Jis duos pelno tik tada, jei visą likusį gyvenimą kas jį vis giliau ir viską, ką rado, dalys kitiems.


ANONIMINIAI ALKOHOLIKAI, psl. 112-113

Renginių kalendorius
Atgal
Pirmyn
.